Turniej Trójgamiczny

wbij wyższy level! zacznij tworzyć gry! 

startuje 2 edycja turnieju trójgamicznego!

Turniej Trójgamiczny - 2 edycja!

Twórcy gier zabierają nas tam, gdzie nigdy nie doszlibyśmy samodzielnie. Dlatego tworzenie gier to zajęcie dla wyjątkowych osób. Właśnie takich poszukuje i kształtuje Uniwersytet Gamizmu, który zaprasza młodych twórców do udziału w Turnieju Trójgamicznym!
Coraz częściej wychowankowie Uniwersytetu skarżą się na różne błędy i problemy – bugi, które nawiedzają ich projekty. Okazuje się, że za wszystkim stoi tajemnicza postać. Dawny uczeń Uniwersytetu Gamizmu, który przed laty został wyrzucony poza mury szkoły – Lord Fail.
Uniwersytet Gamizmu poszukuje najbardziej obiecujących zespołów twórców gier, które stawią czoło Lordowi i jego poplecznikom.

Turniej Trójgamiczny - logo
Odtwórz wideo

t3g w pigułce

Czym jest Turniej Trójgamiczny i jak będzie wyglądał? Jak można się zgłosić? Jakie wydarzenia i zadania czekają na zakwalifikowane drużyny? Co można wygrać? Ile drużyn ma szansę na zwycięstwo? Turniej Trójgamiczny, czyli Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych, to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych I stopnia). Głównym zadaniem konkursowym jest wspólne […]

Czytaj więcej

Startuje druga edycja Turnieju Trójgamicznego!

Wspaniałe światy, nietuzinkowi bohaterowie i nieskończone możliwości. Właśnie tego możemy doświadczyć dzięki wyjątkowym ludziom – twórcom gier. Do udziału w Turnieju Trójgamicznym poszukujemy śmiałków, którzy: pragną rozwijać swój potencjał, chcą dać upust swojej kreatywności, mają unikatowy pomysł na grę, nie boją się rzetelnej oceny. Już za chwilę wystartuje druga edycja Turnieju. Zespoły uczestników i uczestniczek […]

Czytaj więcej

Szkoły Gamizmu i Kantony

Uniwersytet Gamizmu nie ma siedziby, jest nieformalną organizacją rozproszoną, a swoich uczniów kształci w trzech Szkołach Gamizmu, podzielonych na Kantony. Szkoła Wschód (Lublin, Warszawa i Białystok), Szkoła Południe (Wrocław, Katowice, Rzeszów) i Szkoła Zachód (Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk). Drużyny we wszystkich dziewięciu Kantonach będą rywalizowały ze sobą o miano najlepszej. 

Nad przebiegiem Turnieju w każdym Kantonie będzie czuwał Patron, który będzie w stałym kontakcie z drużynami, nadzorując ich pracę i będąc kontaktem między nimi a władzami Uniwersytetu.

Drużyny

Do udziału mogą zgłosić się Drużyny Śmiałków ze szkół średnich. Każda może składać się z od 8 do 10 uczniów i uczennic musi mieć co najmniej jednego opiekuna w postaci nauczyciela / nauczycielki. Z jednej szkoły może zgłosić się więcej niż jedna drużyna, pod warunkiem, że członkowie drużyn ani opiekunowie nie powtarzają się.

Celem drużyny jest stworzenie pomysłu na grę wideo i jego realizacja w ramach zmagań. Tworzona gra powinna być czymś więcej niż tylko sztuką dla sztuki. Władzom Uniwersytetu Gamizmu zależy na projektach, które poza walorami rozrywkowymi mają także wartość estetyczną, edukacyjną, ideową.

Do udziału w Turnieju Trójgamicznym poszukujemy młodych osób nastawionych na rozwój i motywowanych przez osiąganie kolejnych poziomów wiedzy i doświadczenia. Ważne cechy adepta Uniwersytetu Gamizmu to silna potrzeba wyrażenia swojej kreatywności i nietuzinkowych pomysłów na grę, połączoną z poczuciem wpływu, jaki jego dzieło będzie miało na świat. Nie mniej istotne będą umiejętność pracy w grupie, skuteczna komunikacja oraz chęć poddania swoich działań rzetelnej ocenie.

Profesje

W skład każdej drużyny muszą wejść przedstawiciele trzech profesji. Każdy uczestnik musi wybrać dla siebie ścieżkę, która reprezentuje rolę w drużynie oraz typ zajęć (na żywo i e-learning) i zadań, które będzie wypełniać w trakcie trwania Turnieju.

Ikona profesji programistycznej

Game development

Przeznaczona dla tych członków drużyny, którzy odpowiedzialni będą za warstwę związaną z kodowaniem i programowaniem gry. Skupiona wokół obsługi środowiska Unity i języka C#. Zadania, jakie będą czekać na uczestników na tej ścieżce, dotyczyć będą głównie rozwoju umiejętności logicznego myślenia oraz rozumienia składni języka programowania.

Ikona profesji graficznej

Experience design

Ścieżka dla tych członków drużyny, którzy w trakcie tworzenia gry będą odpowiedzialni oprawę graficzną i dźwiękową. Dotyczy grafiki 2D, tworzenia modeli 3D, pracy konceptualnej nad ilustracjami i prostych animacji szkieletowych. Od osób tej profesji Turniej będzie wymagał zmysłu estetycznego oraz umiejętności praktycznych w tworzeniu sztuki game-art.

Ikona profesji designerskiej

Game Design

Uczestnicy, którzy podejmą tę profesję będą rozwijać umiejętności związane z projektowaniem poziomów trudności, budowaniem warstw fabularnych, tworzeniem dokumentacji projektowej i planowaniem testów gry. Profesja game designera wymagać będzie zarówno sporej dozy kreatywności, jak i rzetelnego, rzemieślniczego podejścia do pracy.

Przebieg turnieju

Rekrutacja

do 29 października 2021

W rekrutacji zostanie wybranych po 6 zespołów z każdego Kantonu.

Do udziału mogą zgłosić się Drużyny ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W ocenie zgłoszeń będą brane pod uwagę: atrakcyjność pomysłu, poziom dopracowania idei gry, wykonalność projektu, balans zespołu, doświadczenie członków drużyny oraz uzasadnienie w formie wideo.

Formularz zgłoszeniowy

Konferencje Przydziału

15-19 listopada 2021

Podczas Konferencji zostaną wybrane po 3 Drużyny z każdego Kantonu.

Jednodniowe wydarzenie w każdym z Kantonów, podczas którego drużyny rywalizują ze sobą o zakwalifikowanie się do Turnieju. O udziale będzie decydowała liczba punktów zdobytych przez Drużynę w szeregu zadań wiedzowych i praktycznych, a także za prezentację pomysłu na grę przed prowadzącymi warsztaty podczas Konferencji.

Program już wkrótce.

Finał Turnieju

czerwiec 2022

W Finale zostaną wybrane 3 zwycięskie Drużyny.

O zwycięstwie będzie decydowała liczba punktów zdobytych w czasie trwania Turnieju (grudzień-czerwiec) za wykonane zadania, uczestnictwo w wydarzeniach oraz raportowanie postępu z tworzenia gry. Dodatkowo, podczas finału drużyny dostaną dodatkowe punkty przyznane przez jury, oceniające końcowe prezentacje projektów.

Regulamin 2 edycji Turnieju

Kontakt

dla mediów:

kontakt: media @ t3g.pl

dla uczestników:

kontakt @ t3g.pl

organizatorzy:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Program Rozwoju Talentów Informatycznych
na lata 2019-2029.
Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych
Logo Fundacji TEAM Teatrikon - organizatora Turnieju Trójgamicznego
Fundacja TEAM Teatrikon