Wypełnij fomularz:
    Kanton

    Po uzgodnieniu z innymi Opiekunami/Opiekunkami (jeśli są w Twoim zespole) wpisz wysokość nagrody biorąc pod uwagę, że limit na wszystkich Opiekunów Zespołu w tym roku to 2000 zł brutto.

    Do wysłania zgłoszenia wymagana jest poniższa akceptacja:

    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Turnieju jest Fundacja Teatrikon z siedzibą przy ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 Lublin. Dane przetwarzane są w celu organizacji Turnieju. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przysługujących prawach wynikających z RODO, dostępne są w polityce prywatności.

    Przed kliknięciem 'WYŚLIJ' sprawdź, czy wszystkie podane przez Ciebie dane są poprawne!